Sabtu, 30 Januari 2010

PEMBAHAGIAN KALIMAH (1)
Bismillahir rahmanirrahim…

Alhamdulillah.. diberi keizinan akan al-Faqir melanjutkan perkongsian bersama tentang ilmu nahwu, yaitu mengenai lanjutan dari perbahasan terdahulu daripada takrifan al-Kalam klik link ini (Penjelasan Ta'rif Kalam) , serta telah dibahaskan juga perbezaan Kalam dan Kalimah. Klik link disini, jika mahu mengetahui ( Kalam dan Kalimat!! Apa itu? ). Dan sedangkan, al-Faqir belum menerangkan lagi tentang pembahagian dari kalimah. Maka secara ringkas dan jelasnya, kalimah itu terbagi kepada tiga pembahagian, yaitu Isim, Fi’il dan huruf yang mengandungi makna. Maka yang demikian, al-faqir akan menjelaskan setiap persatu dari pembahagian ini, melalui takrifan, dan contohnya.


1) Apa itu ISIM ?

Apa yang kita maklumi, Isim itu secara bahasa adalah (ما دلَّ عَلَى مُسَمَّى) adalah Kata yang menunjuk sesuatu yang dinamai”. Sedangkan menurut istilah ahli nahwu (sebagaimana dikutip dari kitab al-Kawakib) Isim adalah :

والإسم كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.

Kalimah (kata) yang menunjukkan suatu makna pada dirinya, dan tidak disertai/ dikait dengan salah satu zaman (waktu) yang tiga”.


* (yaitu zaman yang tiga adalah:

(الحال نحو : يقوم ، والإستقبال نحو : قم ، والماضي نحو : قام.)

* Contoh daripada Isim :

مُحَمَّدٌ / نَهْرٌ / تُفَّاحَةٌ


2) Apa itu FI’IL ?

Fi’il secara bahasa adalah(الحَدَثُ) (Kejadian/Peristiwa) . dan menurut istilah pula adalah :

والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة.

Kalimah (kata) yang menunjukkan suatu makna pada dirinya, dan berkaitan dengan salah satu zaman (waktu) yang tiga”.


وهي (الحال نحو : يقوم ، والإستقبال نحو : قم ، والماضي نحو : قام.)


Apa yang dimaklumi bahawa Fi’il itu terbahagi kepada tiga pembahagian :

1. Fi’il Madhi (waktu yang telah lalu)

2. Fi’il Mudhari’ (waktu yang sekarang atau yang akan datang)

3. Fi’il Amr (menunjukkan makna perintah dan juga menunjukkan zaman mustaqbal)


wallahu 'alam

P/s : mengenai pembahagian yang ketiga(3) dari pembahagian kalimah yaitu huruf , maka al-faqir akan menjelaskan post yang akan datang. doakan al-Faqir dimudahkan oleh Allah didalam menjelaskannya dan kelapangan waktu.

2 komentar:

  1. nice blog friend.. i get this blog is usefull for me.. thank


    FI'EL AMAR = BUAT SELAIN PERINTAH, BUAT AJA IA MENGANDUNG ZAMAN MUSTAQBAL, SUPAYA SENADA DENGAN 2 PEMBAGIAN DIATAS..

    THANK

    BalasHapus

Anda Mungkin Menjejakinya

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...