Rabu, 05 Oktober 2011

PERBAHASAN HURUF TA’RIF (HURUF YANG MEMA’RIFATKAN)


 

DEFISINI :
Huruf ta’rif adalah alif lam yang berfungsi mema’rifahkan suatu kalimat. Manakala menurut Imam Sibaweh :
Huruf ta’rifnya adalah lam saja, sedangkan hamzahnya merupakan hamzah washol dan huruf ziyadah untuk menolong mengucapkan huruf yang mati. Contoh : Lafaz اَلْمَنَطُ  .

PEMBAHAGIAN  أَلْ  TA’RIF
Pembahagian maknanya ALTa’rif yaitu : 

1-      AL lil Ahdiyyah
Ada tiga pembahagian Alif Lam Lil Ahdi :

a.  Alif Lam Lil Ahdi Dzihni
Yaitu apabila kalimah yang diikuti oleh alif lam itu telah ada dalam benak @ pengetahuan seseorang tanpa harus diungkapkannya. 
Seperti :إِذ هُمَا فِي الْغَارِ  (Ketika keduanya berada di gua itu). Maksudnya semua sedia maklum dan tahu, bahawa gua yang dimasuki dua orang itu (Rasulullah dan Abu Bakar) adalah Gua Tsur.  
   
b. Alif Lam Lil Ahdi Dzikri
Yaitu kalimah yang  kemasukkan AL sudah disebutkan ucapan itu sebelumnya.
Seperti : جَاءَنِي رَجُلٌ فَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَ  (Aku telah bertemu dengan seorang lelaki maka aku memuliakan orang itu) .

c. Alif Lam Lil Ahdi Khudhuri
Yaitu apabila kalimah yang kemasukkan AL perkaranya itu hadir (ada).
Seperti :  أَكْرَمْتَ الرَّجُلَ   (Aku memuliakan lelaki (yang hadir ) itu ).
          اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ   (Pada hari ini (hari Arofah) telah aku sempurnakan bagimu agama kamu)

2. Al-Jinsiyyah
Yang terbahagi dua pembahagian yaitu : al-Istighroqiyyah dan al-Haqiqoh

a. Al-Istighroqiyyah
Al-Istigroqiyyah ini terbahagi kepada dua bahagian pertama Istighroqil Jinsi, dan kedua Istighroqil Afrod.

Pertama : Istighroqil Jinsi
Yaitu alif lam al-Istighroqil jinsi adalah tanda alif Lam pada istighraqiyyah tersebut layak didatangkan lafaz kullun (كُلٌّ ) pada kalimah yang didatangkan dengan alif Lam tersebut yaitu Al-Hamdu (segala puji itu) maka tamsilkan contoh yang lain agar kita  jelas yaitu خُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيْفًا  (setiap individu manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah), maka diketegorikan ia istighraq afrad jinsiy (mencakup individu jenis). Dalam erti kata yang lain (dijadikan setiap individu manusia itu hal keadaan lemah).

Kedua : Istighroqil Afrod
Yaitu apabila tempatnya AL boleh ditempatkan lafaz (كُلٌّ ) secara Majaz. Istighroqil ini mencakupi individu khusus. 
Seperti : أَنْتَ الرَّجُلُ عِلمًا  (kamu seorang lelaki yang sempurna ilmunya) . (diucapkan كُلُّ الرَّجُلُ  ).

b. Al-Haqiqoh
Untuk mengistiqhroqil pada haqiqat suatu perkara yang hadir didalam hati tanpa memandang pada masing-masing individu (afrod) , dan lafaz yang dimasuki AL sama maknanya dengan alam jinis . 
Seperti contoh : الرَّجُلُ خَيْرُ مِنَ المَرْأَةِ  (Haqiqot seorang laki-laki itu lebih baik dibanding perempuan).


Selasa, 05 Juli 2011

SEJARAH LAHIRNYA ILMU NAHWU
Bangsa arab merupakan bangsa yang memilki nilai sastra yang tinggi. Di zaman Arab kuno setiap tahunnya diadakan pasar seni dimana mereka berkumbul dan membanggakan syair-syair yang ada diantara mereka. Salah satu pasar seni yang terkenal adalah ‘Ukadz yang diadakan pada bulan Syawal.
Awalnya bahasa Arab amat terjaga sampai islam menyebar luas ke negeri-negeri ‘ajam (bukan Arab). Dari sinilah mulai timbul kesalahan dalam melafadzkan bahasa arab. Penyebab utamanya adalah adanya percampuran antara bahasa arab dengan 'ajam. Kekeliruan ini sangat berbahaya karena boleh merusak makna ayat Al Quran. Sehingga Akhirnya kaidah-kaidah bahasa arab disusun dan diberi nama nahwu.
Para ulama hampir bersepakat bahwa penyusun ilmu nahwu pertama adalah Abul Aswad Ad Dualy (67 H) dari Bani Kinaanah atas dasar perintah Amirul Mu’minin Khalifah ‘Ali Rhadiyallahu ‘anhu. 
١- التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية – شيخ محمد محي الدين عبد الحميد – ص : ٦
واضعه – والمشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو أسود الدوليُّ ، بأمر أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما !. 
٢- الكواكب الدرية على متمّة الأجروميّة- الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدَل ص:٢٥ – دار الكتب العلمية.
وسبب تسمية هذا العلم بالنحو ما روي أن عليًا رضي الله عنه لما أشار على أبي الأسود الدولي أن يضعه قال له بعد أن علمه الاسم والفعل والحرف : الاسم ما أنبأ عن المسمى ، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى ، والحرف ما أنبأ عن معنى في غيره والرفع للفاعل وما اشتبه به والنصب للمفعول وما حمل عليه والجر للمضاف وما يناسبه انح هذا النحو يا أبا الأسود فسمي بذلك تبركاً بلفظ الواضع له

Sejarah munculnya Ilmu Nahwu ini pada ketika zaman Abul Aswad Ad-Dauli datang kerumah puterinya di tanah Basroh, (pada masa sekarang sebuah negeri di negara Iraq). Pada saat itu puterinya mengatakan يَا أَبَتِ مَا اَشَدُّ الْحَرِّ, dengan membaca Rofa’ pada lafadz اَشَدُّ dan membaca jar pada lafazh الْحَرّ , yang menurut bahasa yang benar مَا nya dilakukan sebagai Istifham yang artinya: “Wahai Ayahku ! Kenapa sangat panas?
Dengan spontan Abul Aswad menjawap شَهْرُنَا هَذَا (Wahai Puteriku, bulannya memamg musim panas). 
Mendengar jawapan Ayahnya, puterinya langsung berkata : “Wahai Ayah, saya tidak bertanya kepadamu tentang panasnya bulan ini, tetapi saya memberi khabar kepadamu atas kekagumanku pada panasnya bulan ini (yang semestinya jika dikehendaki Ta’ajub diucapkan مَا اَشَدَّ الْحَرَّ , dengan membaca fathah pada اَشَدَّ dan membaca Nashob الْحَرَّ ). 
Sejak kejadian itu, Abul Aswad lalu datang kepada sahabat, Amirul Mu’minin Khalifah ‘Ali, Seraya berkata “ Wahai Amirul Mukminin, bahasa kita telah tercampur dengan yang lain”, sambil menceritakan kejadian antara dia dan puterinya, maka buatlah saya sebuah ilmu, kemudian Amirul Mu’minin Khalifah ‘Ali membacakan:
اَلْكَلاَمُ كُلُّهُ لاَيَخْرُجُ عَنِ اسْمٍ وَفِعْلٍ وَحَرْفٍ الخ عَلَى هَذَا النَّحْوِ
Kalam itu tidak boleh lepas dari kalimat Isim, Fi’il, dan Huruf, dan teruskanlah untuk sesamanya ini”.
Kemudian Abul Aswad Ad-Dauli mengarang bab Istifham dan Ta’jjub, dan Di kisahkan pula dari Abul Aswad Ad-Duali, ketika ia melewati seseorang yang sedang membaca al-Qur’an, ia mendengar sang qari membaca surat At-Taubah ayat 3 dengan ucapan : 
إِنَّ اللهَ بَرِيْءٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلِهِ
Dengan mengkasrahkan huruf lam pada kata rasuulihi yang seharusnya di dhommah. Menjadikan artinya “…Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya..”

Hal ini menyebabkan arti dari kalimat tersebut menjadi rosak dan menyesatkan. Seharusnya kalimat tersebut adalah,
إِنَّ اللهَ بَرِيْءٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهُ
“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin.”
Kerana mendengar perkataan ini, Abul Aswad Ad-Duali menjadi ketakutan, ia takut keindahan Bahasa Arab menjadi rosak dan gagahnya Bahasa Arab ini menjadi hilang, padahal hal tersebut terjadi di awal mula daulah Islam. Lalu beliau mengarang bab Athof dan Na’at, yang pada setiap karangan selalu dihaturnya pada Amirul Mu’minin Khalifah ‘Ali sehingga sampai mencukupi ilmu Nahwu yang mencukupi. Dengan melihat cerita tersebut maka pengarang ilmu Nahwu pada haqiqotnya adalah Khalifah Saidina ‘Ali, yanag melaksanaakannya adalah Abul Aswad Ad-Dauli. Pada pekembnagan selanjutnya, banyak orang yang menimba ilmu dari Abul Aswad, diantaranya Maimun Al-Aqron, kemudian generasinya Abu Amr bin Ala’, kemudian generasinya Imam al Kholil al Farahidi al Bashri (peletak ilmu arudh dan penulis mu’jam pertama), kemudian generasinya Imam Sibaweh dan Imam Al-Kisa’I (pakar ilmu nahwu, dan menjadi rujukan dalam kaidah Bahasa Arab).
Seiring dengan berjalannya waktu, kaidah Bahasa Arab berpecah belah menjadi dua mazhab, yakni mazhab Basrah dan Kuufi (padahal kedua-duanya bukan termasuk daerah Jazirah Arab). Kedua mazhab ini tidak henti-hentinya tersebar sampai akhirnya mereka membaguskan pembukuan ilmu nahwu sampai kepada kita sekarang.

Anda Mungkin Menjejakinya

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...